Kort om oss

Strømbergs Plast AS ble etablert i 1996, men firmaets eiere har røtter innenfor plastproduksjon tilbake til 1946. Vi er et moderne selskap med en bevisst holdning til miljøet og fokus på kostnadseffektive og praktiske løsninger.

Vår historie
Visjon og verdier

ANSATTE

Svein H. Strømberg Daglig leder

En av grunnleggerne i 1996. Mer enn 20 års erfaring innenfor materialhåndtering og kildesortering. Leder selskapet og er innvolvert i daglig kunde og prosjektarbeid

Michael Fr. Strømberg Markedssjef kildesortering

Har arbeidet i selskapet siden 1999 med spesielt fokus på moderne kildesorteringsløsninger i bedriftsmarked og offentlig sektor.

Tor Andre Vikki Teknisk sjef

Tor er ansvarlig for tekniske løsninger og utvikling i selskapet. Han har lang erfaring innenfor praktisk arbeid med bl.a. nedgravde avfallsløsninger.

Ove Straume Markedssjef materialhåndtering, fisk og fiskeoppdrett

Har arbeidet med lagrings- og lokistikkløsninger i plast siden midten av 80-tallet. Ove ble ansatt i 2000 og har eget kontor i Åndalsnes.

Henning Gravdal Key Account Manager

Henning har arbeidet i Strømbergs Plast siden sommeren 2015. Han har hovedfokus på avfallsbrønner og fremtidsrettede kildesorteringsløsninger

Terje Haugen Produktansvarlig materialhåndtering

Ansatt i mars 2017. Terje har erfaring fra logistikk/lagerstyring, og har fokus på materialhåndteringsproduktene

Kristoffer Kvendseth Elektroingeniør

Kristoffer er utdannet eletroingienør fra NTNU. Hans primæroppgaver er å bistå i prosjekter samt gi kunder support innenfor elektronisk adgangskontroll, nivåmåling, ruteoptimalisering og containeradministrasjon.

Susanne Hagen Markedskoordinator

Ansatt siden januar 2010.  Hovedfokus er arbeid med kildesorteringsløsninger og generelt markedsarbeid

Sissel Søgaard Kontorleder

Har administrativt kontoransvar. Forestår fakturering, regnskap og kundeservice. Ansatt fra høsten 2004.

Elisabeth Valla Controller/Innkjøper

Ansvar for logistikk, innkjøp og import fra våre utenlandske partnere. Elisabeth har vært ansatt siden våren 2015

Robert Taraldsen Lagermedarbeider

Håndterer vareflyt inn og ut av vårt lager. Robert har arbeidet i virksomheten siden 2012

SAMFUNN

Uten frivillighet stopper Norge. Vi mener det er viktig å være deltakende i sitt lokalmiljø og støtter derfor en del aktiviteter. I tillegg er vi også deltakende i lokale sponsorater

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

MILJØPOLITIKK

Selskapet har en bevisst holdning til miljøet. Produktprogrammet gjenspeiler løsninger som reduserer avfallsmengdene og forenkler kildesorteringen.

Logo

Miljøfyrtårn

I 2004 ble Strømbergs Plast AS Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom sertifiseringsprosessen ble bl.a. rutiner og systemer for avfallshåndtering internt forbedret. Etter flytting av virksomheten til Rælingen ble selskapet kommunens første Miljøfyrtårnbedrift. Årlig miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.

Nasjonalt sertifikatnummer 680

Logo

Grønt punkt

Vi er medlem og kontrollmedlem av Grønt Punkt, som er næringslivets avtale med Miljøverdepartementet for å sikre innsamling av emballasje.

Medlemsnummer 39391

Logo

El-sirk

Vi er medlem i returordningen for elektriske og elektroniske produkter. Dette er med på å sikre miljøriktig gjenvinning av slike produkter

Medlemsnummer 1000457

Logo

Svanemerket

Det stilles krav til våre produsenter om gode systemer for bl.a. gjenvinning og resirkulering i forbindelse med produksjonen. I tillegg er et av våre hovedprodukter Svanemerket (KompostBjørn).

Lisensnummer 219 013